TEPLOVZDUŠNÝ SOLÁRNÍ KOLEKTOR  rozšířené informace

přeměňuje energii ze slunečního záření na tepelnou energii

přivádí do Vaší nemovitosti čerstvý venkovní ohřátý vzduch

 

Vícenásobné využití bez provozních nákladů

 • Vysoušení a snižování vlhkosti. Výměnou vzduchu a dlouhodobým působením dochází ke snižování vlhkosti konstrukcí a snížení rizika kondenzace vodních par.
 • Větrání. Dochází ke změně vnitřního mikroklimatu filtrovaným venkovním čerstvým vzduchem.
 • Přitápění – alternativní princip temperování nemovitostí.
 • Změna přirozené cirkulace uvnitř objektu.

Účinnost zařízení je nestacionární a je určena intenzitou slunečního záření a klimatickými podmínkami.

 

Důležité prvky kolektoru

 • Solární absorbér s vynikajícími vlastnostmi pro přenos a přeměnu energie
 • Fotovoltaický článek, zajišťující pohon integrovaného ventilát
 • Filtrace nasávaného vzduchu s uhlíkovým filtrem

kolektory

Umístění teplovzdušného kolektoru

Kolektor se montuje na venkovní obvodové zdi nemovitosti. Jeho výkon významně ovlivňuje jeho správné umístění. Ideální poloha je:

 • přímým dopadem slunečního záření v optimálním úhlu (nejlépe kolmo) ke kolektoru vhledem k trajektorii Slunce v jednotlivých kalendářních obdobích roku
 • umístění s orientací na jih, nejlépe mírně jihozápad. Rozhodnutí je ovlivněno orientací objektu i samotného prostoru, do kterého má kolektor přivádět vzduch.
 • s možností přímého vstupu vyústění kolektoru do místnosti nebo technologického prostoru.

Pomocník pro vhodné umístění teplovzdušného kolektoru

Podívejte se, v jakém časovém pásmu svítí slunce na určitém místě Vaší nemovitosti.

Technické poradenství

Zavolejte, přijedeme k Vám. Doporučujeme komplexní posouzení místa uvažované instalace.

Posoudíme:

 • stav konstrukcí objektu
 • parametry vnitřního prostředí
 • potenciál slunečního záření
 • orientace objektu
 • technické podmínky instalace

Konečný technický návrh řešení a zpracování cenové nabídky.

Prodej

Distribuce kolektorů je zajištěna prostřednictvím naší společnosti. Pro dopravu využíváme přepravní společnost Česká pošta, Top Trans nebo přímo naše montážní vozidla.