PRŮMYSLOVÝ KOLEKTOR

výkonný ventilátor napájený fotovoltaickým panelem

 

Vytlačuje z objektu vlhko i další škodliviny. Energií ze slunečního záření ohřívá přiváděný vzduch. Je optimální pro vysušovací procesy s vyššími objemovými průtoky.

Tento model má spodní nasávání venkovního vzduchu přes dvě filtrační jednotky, ve kterých jsou vloženy uhlíkové filtry. Tím nedochází k průchodu prachových částic ani pachů. Vzduch je ohříván a vpouštěn do užitného prostoru horním vývodem. Dochází k výměně suchého venkovního vzduchu za vnitřní vlhký vzduch, který je vytlačován ven přirozenými netěsnostmi.

Doporučené umístění:
- Veškeré průmyslové objekty (haly, atd.)
- Školství (tělocvičny, sklepní prostory)
- Města a obce (kulturní domy a městské budovy)
- Hasičské sbory (hasičské zbrojnice a další objekty)
- Sušičky dřeva a sušičky plodin

Parametry modelu PRŮMYSLOVÝ KOLEKTOR

MODEL VH15P VH20P
Vnější rozměry (mm) 1005×1505 1005×2005
Plocha apertury Aa (m2) 1,259 1,759
Hmotnost (kg) 14 17
Přívod vzduchu externí externí
Vývod vzduchu (prům. mm) 125 125
Max. objem. průtok (m3/h) 242 322
Jmenovitý tepelný výkon (W) * cca 1000 cca 1300
Teplotní výšení (°C) cca 30 cca 35
Velikost objektu (m2) cca 120 cca 160
Cena s DPH 21% 28 240 Kč 34 541 Kč

* hodnota tepelného výkonu kolektoru je uvažována za ustálených podmínek a při úvaze jmenovitých výpočtových parametrů G = 1000 W/m2, tm = 50˚C, te = 20˚C a instalovaný tepelný výkon jmenovité úrovně je určen bez ohledu na sklon či orientaci kolektoru, kdy se předpokládá kolmý dopad slunečního záření na aperturu kolektoru.